KONTAKTNÉ ŠOŠOVKY

Základné delenie kontaktných šošoviek je:

 • Hard (pevné alebo tvrdé)
 • Soft (mäkké)

V súčasnosti vládnu svetom mäkké kontaktné šošovky, ktoré sa aplikujú aj u nás.

Ďalej sa delia podľa životnosti a podľa zamerania.

Podľa životnosti:

 • dlhá životnosť (ročné)
 • krátka životnosť (mesačné)
 • jednorázové (ráno nasadiť, večer vyhodiť)

Skupina kontaktných šošoviek s dlhou životnosťou (ročné) majú životnosť zhruba rok pri každodennom celodennom nosení v neagresívnych prostrediach a maximálnej starostlivosti. Na ich údržbu používame dezinfekčné roztoky obsahujúce enzymatické zložky, alebo roztoky a enzymatické tablety osobitne, podľa doporučenia aplikátora. Tieto kontaktné šošovky sa predávajú po kusoch.

Skupina kontaktných šošoviek s krátkou životnosťou (mesačné) majú oproti ročným tú hlavnú výhodu, že majú možnosť predĺženého nosenia, teda sa môže s nimi spať. Mechanizmus nosenia kontaktných šošoviek tejto skupiny je veľmi individuálny, vzhľadom na rôzne vlastnosti výrobcov a preto spôsob ich nosenia musí byť prísne posúdený kontaktológom. Na údržbu týchto kontaktných šošoviek je doporučené používať roztoky neobsahujúce enzymatické zložky, ktoré na túto skupinu kontaktných šošoviek nie je nutné používať, pokiaľ kontaktológ neurčí inak. Tieto kontaktné šošovky sa predávajú v krabičkách po 3 až 6 kusov.

Skupina kontaktných šošoviek jednorázových je určená pre tých, ktorí chcú nosiť kontaktné šošovky len príležitostne, aby si nemuseli kupovať roztoky na údržbu, ktoré by expirovali skôr, než minú celé balenie, alebo jednoducho chcú perfektne vidieť, ale o nič sa nestarať. Predávané krabičky obsahujú 30 kusov.

Podľa zamerania delíme kontaktné šošovky na korekciu:

 • jednoduchú (krátkozrakosť a ďalekozrakosť)
 • astigmatickú (pravidelný i nepravidelný)
 • bifokálnu (rozdielna dioptria na diaľku a blízko)
 • oklúznu (krytie oka pri škúlení)
 • farebnú (zmena farby očí, kozmetické dôvody, či niektoré indikácie)
 • terapeutické (pri liečbe alebo zmierňovaní niektorých ochorení) 

Prípadne delenie podľa techniky

 • monovision
 • kombinácia s okuliarmi

Aplikácii kontaktných šošoviek u každého nového užívaeľa musí predchádzať osobná anamnéza a vyšetrenie oka so stanovením refrakcie. Na základe toho sa vyberie najvhodnejší typ, priemer, zakryvenie a hrúbka kontaktnej šošovky, naaplikuje sa a ide sa s nimi na 15 – 30 minútovú prechádzku. Po návrate sa skontroluje posadenie kontaktnej šošovky na oku, slzivosť a vízus. Pokiaľ nesedí, opakujeme to s inou kontaktnou šošovkou. Ak nie sú udávané problémy a kontaktná šošovka sedí, vrátane vízusu, pristúpi sa k zácviku manipulácie s kontaktnou šošovkou, vrátane ich ošetrovania a stanovenia časového harmonogramu návyku. Upozorní sa na neprirodzené javy počas nosenia kontaktných šošoviek, ako aj vznik možných rizík pri nedodržaní pokynov kontaktológa. Nakoniec sa dohodne prvá kontrola po týždni, v prípade problémov čo najskôr. Ďalšie kontroly sa dohodnú individuálne. Konzultácie sú možné aj telefonicky.

!!! Na záver ešte varovania !!!

Nenakupujte kontaktné šošovky od obchodníkov cez pult, bez akéhokoľvek vyšetrenia. Predídete možnému poškodeniu oka (erózie rohovky, vaskularizácia, nesprávna korekcia, atď.). Poškodenie môže zrieť aj pri zdanlivo dobrom znášaní kontaktných šošoviek!

Nepoužívajte na ošetrovanie kontaktných šošoviek roztoky pripravované v lekárňach, ako náhrady za originálne od kontaktológa. Predídete zhoršenému komfortu nosenia kontaktných šošoviek, prípadne ich znehodnoteniu. Akékoľvek ďalšie informácie získate priamo u kontaktológa kontaktných šošoviek.


SEO optimalizácia webu | Cockyshop.cz