DIOPTRICKÉ A SLNEČNÉ OKULIARE

Ponúkame široký sortiment dioptrických a slnečných okuliarov na základe

  • orientačného očného vyšetrenia a dôkladného vyšetrenia zrakovej ostrosti
  • anatomicky vhodnej a individuálne upravenej okuliarovej obruby, esteticky vyhovujúcej a dotvárajúcej osobnosť
  • okuliarových šošoviek technicky vyrobených pre určitý širší alebo užší až špecifický účel, rôzne zušľachtených a individuálne vycentrovaných
  • poučenia o spôsobe používania, vlastnostiach a ošetrovaní korekčnej pomôcky, vrátane kompletného servisu

 Okuliare JAGGY

Slnečné okuliare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SEO optimalizácia webu | Cockyshop.cz