Nová technológia okuliarových šošoviek UV 420 blueCUT

01.12.2016 21:09

Naše oči sú neustále vystavované slnečným lúčom, a preto je potrebné ich chrániť proti negatívnym dopadom UV žiarenia.
Podľa najnovších štúdií však zrak nepoškodzujú iba UV lúče, ale tiež svetelné žiarenie s kratšou vlnovou dĺžkou (400nm - 420nm) - tzv. modré svetlo.

Toto krátkovlnné žiarenie je zvlášť nebezpečné najmä pre sietnicu oka, ktorej poškodenie môže byť jedným z faktorov vedúcich k predčasnému vzniku ochorenia ako je vekom podmienená makulárna degenerácia alebo očné zákaly.

NAJBEZPEČNEJŠIA OKULIAROVÁ ŠOŠOVKA


SEO optimalizácia webu | Cockyshop.cz